STUDIO / AKOS / BRUXELLES

Bonjour à tous

Voici un shooting avec Akos.
_____________________

Hello

Here is a shooting with Akos. 

Modèle: Akos
Make Up: Katalin Szalay
Photography: Claus Thomas
Retouch: Claus Thomas